Home » باشگاه خبر ورزشی » سعی بر محدود کردن فضای حرکتی سپاهان داریم؛/ مهابادی: دیگر بازیکنی مثل نویدکیا را نمی‌بینیم

سعی بر محدود کردن فضای حرکتی سپاهان داریم؛/ مهابادی: دیگر بازیکنی مثل نویدکیا را نمی‌بینیم

سعی بر محدود کردن فضای حرکتی سپاهان داریم؛/ مهابادی: دیگر بازیکنی مثل نویدکیا را نمی‌بینیم
داوود مهابادی سرمربی تیم آلومینیوم معتقد است اگر بازیکنانش در دیدار مقابل سپاهان کم اشتباه ظاهر شوند، می توانند برنده بازی باشند.

سعی بر محدود کردن فضای حرکتی سپاهان داریم؛/ مهابادی: دیگر بازیکنی مثل نویدکیا را نمی‌بینیم

داوود مهابادی سرمربی تیم آلومینیوم معتقد است اگر بازیکنانش در دیدار مقابل سپاهان کم اشتباه ظاهر شوند، می توانند برنده بازی باشند.
سعی بر محدود کردن فضای حرکتی سپاهان داریم؛/ مهابادی: دیگر بازیکنی مثل نویدکیا را نمی‌بینیم

ارتقا اندروید

About