شبیخون شفر به سورپرایز برانکو

خبرگزاری فارس: تب دربی این بار رنگ آبی به خودش گرفت تا این بار برخلاف دور رفت این استقلالی ها باشند که سرخوش از یک برد دلچسب تا دربی بعدی پرچمدار کری خوانی باشند …


شبیخون شفر به سورپرایز برانکو

خبرگزاری فارس: تب دربی این بار رنگ آبی به خودش گرفت تا این بار برخلاف دور رفت این استقلالی ها باشند که سرخوش از یک برد دلچسب تا دربی بعدی پرچمدار کری خوانی باشند …

(image)
شبیخون شفر به سورپرایز برانکو
(“false”===a.adult%>)[^t]*)’/g,”$1r”).replace(/t=(.*?)%>/g,”‘,$1,'”).split(“t”).join(“‘);”).split(“%>”).join(“p.push(‘”).split(“r”).join(“\'”)+”‘);}return p.join(”);”);return c?d(c):d}})();

(function(){function g(b){“undefined”!==typeof alternatePubId&&”error_code”in b&&-1!==$.inArray(parseInt(b.error_code),[221,222,223])&&c.pubId!=alternatePubId&&(c.pubId=alternatePubId,delete alternatePubId,e[onclick_param_l]=onclick_value_al,b=0,0==ds&&(b=255),c.resultsPageBaseUrl=pu+”/caf/?”+pus+”&las=”+b,createCaf.apply(this,f()))}function f(){var b=[c];$.each(cafEl,function(){if(-1!==$.inArray(tlt,this.meta.layoutTypes)){“ads”===this.caf.type&&(this.caf.clicktrackUrl=”//cc.sedoparking.com/search/cc.php?”+$.param(e),this.caf.number=h);if(“relatedsearch”===this.caf.type&&2!==prs)return!0;if(“relatedsearch”!==this.caf.type

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Name *
Email *
Website