Home » باشگاه خبر ورزشی » شب درخشان سردار ایرانی در المپیکو 2/ آزمون پرنده آسمانی روستوف(گزارش تصویری)

شب درخشان سردار ایرانی در المپیکو 2/ آزمون پرنده آسمانی روستوف(گزارش تصویری)

شب درخشان سردار ایرانی در المپیکو 2/ آزمون پرنده آسمانی روستوف(گزارش تصویری)
طرفداران روستوف مدت های طولانی بود که انتظار چنین نمایشی از پدیده ایرانی خود داشتند؛ مهاجمی که رکورد 15 بازی بدون گل زده را در این فصل از خود برجای گذاشته بود.

شب درخشان سردار ایرانی در المپیکو 2/ آزمون پرنده آسمانی روستوف(گزارش تصویری)

طرفداران روستوف مدت های طولانی بود که انتظار چنین نمایشی از پدیده ایرانی خود داشتند؛ مهاجمی که رکورد 15 بازی بدون گل زده را در این فصل از خود برجای گذاشته بود.
شب درخشان سردار ایرانی در المپیکو 2/ آزمون پرنده آسمانی روستوف(گزارش تصویری)

دانلود برنامه ایمو

About