Home » باشگاه خبر ورزشی » شکست بدموقع تیم قوچان‌نژاد مقابل آژاکس

شکست بدموقع تیم قوچان‌نژاد مقابل آژاکس

شکست بدموقع تیم قوچان‌نژاد مقابل آژاکس
هیرنفین در حضور ثابت مهاجم ایرانی‌اش برابر آژاکس شکست خورد و یک پله در جدول پایین رفت.

شکست بدموقع تیم قوچان‌نژاد مقابل آژاکس

هیرنفین در حضور ثابت مهاجم ایرانی‌اش برابر آژاکس شکست خورد و یک پله در جدول پایین رفت.
شکست بدموقع تیم قوچان‌نژاد مقابل آژاکس

About