Home » باشگاه خبر ورزشی » شکست برزیل هم مثل استرالیا مردم را خوشحال نمی‌کند/ خداداد: ایران- ایرلند می‌توانست حماسه شود

شکست برزیل هم مثل استرالیا مردم را خوشحال نمی‌کند/ خداداد: ایران- ایرلند می‌توانست حماسه شود

شکست برزیل هم مثل استرالیا مردم را خوشحال نمی‌کند/ خداداد: ایران- ایرلند می‌توانست حماسه شود
حماسه‌ساز ملبورن اعتقاد دارد از 19 سال پیش هیچ اتفاقی شبیه به ایران- استرالیا رخ نداده که درباره‌اش صحبت کنیم.

شکست برزیل هم مثل استرالیا مردم را خوشحال نمی‌کند/ خداداد: ایران- ایرلند می‌توانست حماسه شود

حماسه‌ساز ملبورن اعتقاد دارد از 19 سال پیش هیچ اتفاقی شبیه به ایران- استرالیا رخ نداده که درباره‌اش صحبت کنیم.
شکست برزیل هم مثل استرالیا مردم را خوشحال نمی‌کند/ خداداد: ایران- ایرلند می‌توانست حماسه شود

About