Home » باشگاه خبر ورزشی » شکست روستوف با عزت‌اللهی و در غیاب آزمون

شکست روستوف با عزت‌اللهی و در غیاب آزمون

شکست روستوف با عزت‌اللهی و در غیاب آزمون
روستوف در دیداری خارج از خانه از هفته شانزدهم لیگ روسیه متحمل شکست شد.

شکست روستوف با عزت‌اللهی و در غیاب آزمون

روستوف در دیداری خارج از خانه از هفته شانزدهم لیگ روسیه متحمل شکست شد.
شکست روستوف با عزت‌اللهی و در غیاب آزمون

About