ضیایی رییس فدراسیون والیبال شد

رئیس جدید فدراسیون والیبال انتخاب شد. به گزارش ایلنا، مجمع انتخاباتی فدراسیون والیبال از ساعت 100 صبح امروز(پنجشنبه) در آکادمی ملی والیبال برگزار شد. …

ضیایی رییس فدراسیون والیبال شد

رئیس جدید فدراسیون والیبال انتخاب شد. به گزارش ایلنا، مجمع انتخاباتی فدراسیون والیبال از ساعت 100 صبح امروز(پنجشنبه) در آکادمی ملی والیبال برگزار شد. …

(image)
ضیایی رییس فدراسیون والیبال شد