عقاب های هفته سوم آسیا ایرانی بودند (گزارش آماری)

چهار تیم ایرانی در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا فقط 2 گل دریافت کردند.

عقاب های هفته سوم آسیا ایرانی بودند (گزارش آماری)

چهار تیم ایرانی در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا فقط 2 گل دریافت کردند.

(image)
عقاب های هفته سوم آسیا ایرانی بودند (گزارش آماری)