Home » باشگاه خبر ورزشی » علی دایی در انتظار بازگشت آقای گل

علی دایی در انتظار بازگشت آقای گل

علی دایی در انتظار بازگشت آقای گل
تمرین نفت تهران در حالی امروز در نوبنیاد برگزار شد که محمد قاضی همچنان به دلیل مصدومیت در آن غیبت داشت و به فیزیوتراپی پرداخت.

علی دایی در انتظار بازگشت آقای گل

تمرین نفت تهران در حالی امروز در نوبنیاد برگزار شد که محمد قاضی همچنان به دلیل مصدومیت در آن غیبت داشت و به فیزیوتراپی پرداخت.
علی دایی در انتظار بازگشت آقای گل

نصب تلگرام فارسی

About