Home » عکس های ورزشی » عیادت قلعه نویی از هافبک مصدوم تراکتور(عکس)

عیادت قلعه نویی از هافبک مصدوم تراکتور(عکس)

عیادت قلعه نویی از هافبک مصدوم تراکتور(عکس)
سرمربی تیم تراکتورسازی به عیادت هافبک مصدوم خود رفت.

عیادت قلعه نویی از هافبک مصدوم تراکتور(عکس)

سرمربی تیم تراکتورسازی به عیادت هافبک مصدوم خود رفت.
عیادت قلعه نویی از هافبک مصدوم تراکتور(عکس)

About