Home » باشگاه خبر ورزشی » غیاثی: داور بازیکن پرسپولیس را بی جهت اخراج کرد

غیاثی: داور بازیکن پرسپولیس را بی جهت اخراج کرد

غیاثی: داور بازیکن پرسپولیس را بی جهت اخراج کرد

خبرگزاری فارس: سیدرضا غیاثی در مورد نحوه قضاوت اشکان خورشیدی در بازی پرسپولیس و پیکان گفت: مهم ترین اشتباه اشکان خورشیدی دو کارت زردی بود که به محمد انصاری مدافع پرسپولیس نشان داد …

غیاثی: داور بازیکن پرسپولیس را بی جهت اخراج کرد

خبرگزاری فارس: سیدرضا غیاثی در مورد نحوه قضاوت اشکان خورشیدی در بازی پرسپولیس و پیکان گفت: مهم ترین اشتباه اشکان خورشیدی دو کارت زردی بود که به محمد انصاری مدافع پرسپولیس نشان داد …

(image)
غیاثی: داور بازیکن پرسپولیس را بی جهت اخراج کرد

About