Home » باشگاه خبر ورزشی » فرصت‌سوزی تیم محمدی مقابل صدرنشین روسیه

فرصت‌سوزی تیم محمدی مقابل صدرنشین روسیه

فرصت‌سوزی تیم محمدی مقابل صدرنشین روسیه
ترک گروژنی در دیداری نزدیک برابر اسپارتاک مسکو تن به شکست یک بر صفر داد و از رسیدن به رده سوم جدول باز ماند.

فرصت‌سوزی تیم محمدی مقابل صدرنشین روسیه

ترک گروژنی در دیداری نزدیک برابر اسپارتاک مسکو تن به شکست یک بر صفر داد و از رسیدن به رده سوم جدول باز ماند.
فرصت‌سوزی تیم محمدی مقابل صدرنشین روسیه

About