Home » باشگاه خبر ورزشی » فکر نمی کنم، مطمئنم مدعی قهرمانی هستیم/ خرمگاه: کاوه رضایی هنرمند است

فکر نمی کنم، مطمئنم مدعی قهرمانی هستیم/ خرمگاه: کاوه رضایی هنرمند است

فکر نمی کنم، مطمئنم مدعی قهرمانی هستیم/ خرمگاه: کاوه رضایی هنرمند است
مربی استقلال ادعا می کند که بازی با گسترش فولاد بهترین بازی این فصل این تیم بود که در نهایت آبی ها موفق به پیروزی در آن نشدند.

فکر نمی کنم، مطمئنم مدعی قهرمانی هستیم/ خرمگاه: کاوه رضایی هنرمند است

مربی استقلال ادعا می کند که بازی با گسترش فولاد بهترین بازی این فصل این تیم بود که در نهایت آبی ها موفق به پیروزی در آن نشدند.
فکر نمی کنم، مطمئنم مدعی قهرمانی هستیم/ خرمگاه: کاوه رضایی هنرمند است

About