Home » باشگاه خبر ورزشی » قلعه‌نویی و شاگردانش بیانیه دادند/ حمایت بازیکنان و مربیان تراکتور از آجرلو

قلعه‌نویی و شاگردانش بیانیه دادند/ حمایت بازیکنان و مربیان تراکتور از آجرلو

قلعه‌نویی و شاگردانش بیانیه دادند/ حمایت بازیکنان و مربیان تراکتور از آجرلو
اعضای تیم تراکتورسازی با انتشار بیانیه‌ای به حمایت از مدیرعامل خود پرداختند.

قلعه‌نویی و شاگردانش بیانیه دادند/ حمایت بازیکنان و مربیان تراکتور از آجرلو

اعضای تیم تراکتورسازی با انتشار بیانیه‌ای به حمایت از مدیرعامل خود پرداختند.
قلعه‌نویی و شاگردانش بیانیه دادند/ حمایت بازیکنان و مربیان تراکتور از آجرلو

دانلود shareit

About