Home » باشگاه خبر ورزشی » قوچان نژاد: از شکست برابر آژاکس درس گرفتیم

قوچان نژاد: از شکست برابر آژاکس درس گرفتیم

قوچان نژاد: از شکست برابر آژاکس درس گرفتیم
با وجود شکست برابر تیم مطرح هلند مهاجم ایرانی هیرنفین اعتقاد دارد تیمش می تواند روزهای طلایی خود را ادامه دهد.

قوچان نژاد: از شکست برابر آژاکس درس گرفتیم

با وجود شکست برابر تیم مطرح هلند مهاجم ایرانی هیرنفین اعتقاد دارد تیمش می تواند روزهای طلایی خود را ادامه دهد.
قوچان نژاد: از شکست برابر آژاکس درس گرفتیم

About