لحظه شکستن رکورد دنیا توسط سهراب مرادی + فیلم

نماینده دسته 94 کیلوگرم کشورمان در مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان به مدال طلا دست یافت.

لحظه شکستن رکورد دنیا توسط سهراب مرادی + فیلم

نماینده دسته 94 کیلوگرم کشورمان در مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان به مدال طلا دست یافت.

(image)
لحظه شکستن رکورد دنیا توسط سهراب مرادی + فیلم