Home » اخبار ورزشی زنان » لوچسکو: دفاع چپ ترک گروژنی بازیکن بزرگی است/ تمجید سرمربی زنیت از میلاد محمدی

لوچسکو: دفاع چپ ترک گروژنی بازیکن بزرگی است/ تمجید سرمربی زنیت از میلاد محمدی

لوچسکو: دفاع چپ ترک گروژنی بازیکن بزرگی است/ تمجید سرمربی زنیت از میلاد محمدی
شکست 2-1 زنیت برابر ترک گروژنی آن هم بعد از تمام جنجال هایی که در چند روز اخیر پیرامون عوامل پشت پرده در نتایج این فصل یاران میلاد محمدی سرو صدای زیادی به راه انداخت.

لوچسکو: دفاع چپ ترک گروژنی بازیکن بزرگی است/ تمجید سرمربی زنیت از میلاد محمدی

شکست 2-1 زنیت برابر ترک گروژنی آن هم بعد از تمام جنجال هایی که در چند روز اخیر پیرامون عوامل پشت پرده در نتایج این فصل یاران میلاد محمدی سرو صدای زیادی به راه انداخت.
لوچسکو: دفاع چپ ترک گروژنی بازیکن بزرگی است/ تمجید سرمربی زنیت از میلاد محمدی

نصب بیتالک

About