Home » باشگاه خبر ورزشی » لیورپولی ها: سردار به آنفیلد بیا

لیورپولی ها: سردار به آنفیلد بیا

لیورپولی ها: سردار به آنفیلد بیا

گل تماشایی سردار آزمون مقابل بایرن مونیخ، واکنش های زیادی در رسانه های اروپایی و به ویژه سایت های انگلیسی داشت.

لیورپولی ها: سردار به آنفیلد بیا

گل تماشایی سردار آزمون مقابل بایرن مونیخ، واکنش های زیادی در رسانه های اروپایی و به ویژه سایت های انگلیسی داشت.

(image)
لیورپولی ها: سردار به آنفیلد بیا

About