Home » باشگاه خبر ورزشی » مردان گل دسته یک در هفته دوازدهم

مردان گل دسته یک در هفته دوازدهم

مردان گل دسته یک در هفته دوازدهم
احسان تاییدی با به ثمر رساندن تک گل دیدار حساس و پرتنش بادران – نساجی در دقیقه 75 باعث برد ارزشمند نساجی در تهران شد و این تیم پرطرفدار شمالی 19 امتیازی شده در رده ششم جدول جای گرفت.

مردان گل دسته یک در هفته دوازدهم

احسان تاییدی با به ثمر رساندن تک گل دیدار حساس و پرتنش بادران – نساجی در دقیقه 75 باعث برد ارزشمند نساجی در تهران شد و این تیم پرطرفدار شمالی 19 امتیازی شده در رده ششم جدول جای گرفت.
مردان گل دسته یک در هفته دوازدهم

نصب بیتالک

About