Home » باشگاه خبر ورزشی » مسئولیت شکست برابر صالحین ورامین را قبول می کنم

مسئولیت شکست برابر صالحین ورامین را قبول می کنم

مسئولیت شکست برابر صالحین ورامین را قبول می کنم
تهران- سرمربی تیم والیبال بانک سرمایه با تأکید بر این نکته که مسئولیت شکست برابر صالحین ورامین را می پذیرم، گفت: بنده مسئولیت شکست را قبول می کنم و باید در دیدارهای آینده هوشیارتر بازی کنیم.

مسئولیت شکست برابر صالحین ورامین را قبول می کنم

تهران- سرمربی تیم والیبال بانک سرمایه با تأکید بر این نکته که مسئولیت شکست برابر صالحین ورامین را می پذیرم، گفت: بنده مسئولیت شکست را قبول می کنم و باید در دیدارهای آینده هوشیارتر بازی کنیم.
مسئولیت شکست برابر صالحین ورامین را قبول می کنم

دانلود برنامه ایمو

About