Home » باشگاه خبر ورزشی » منصوریان:وقتی در تمرین نیستید انتقاد نکنید!/تیم100میلیاردی هم باشیم به خودمان ربط دارد

منصوریان:وقتی در تمرین نیستید انتقاد نکنید!/تیم100میلیاردی هم باشیم به خودمان ربط دارد

منصوریان:وقتی در تمرین نیستید انتقاد نکنید!/تیم100میلیاردی هم باشیم به خودمان ربط دارد

از کاوه رضایی راضی هستیم و ابراز نارضایتی نکردیم.اگر رضایی دو سه گل برای ما زده بود به طور حتم در تیم ملی بود. اگر او همین قدر تلاش می کند برای موفقیت در جنگ تن به تن و کمک به تیم در گلزنی هم موفق باشد می توانست به تیم …

منصوریان:وقتی در تمرین نیستید انتقاد نکنید!/تیم100میلیاردی هم باشیم به خودمان ربط دارد

از کاوه رضایی راضی هستیم و ابراز نارضایتی نکردیم.اگر رضایی دو سه گل برای ما زده بود به طور حتم در تیم ملی بود. اگر او همین قدر تلاش می کند برای موفقیت در جنگ تن به تن و کمک به تیم در گلزنی هم موفق باشد می توانست به تیم …

(image)
منصوریان:وقتی در تمرین نیستید انتقاد نکنید!/تیم100میلیاردی هم باشیم به خودمان ربط دارد

About