موج اعتراضات در آذربایجان شرقی به حادثه ورزشگاه آزادی

معاون استاندار آذربایجان شرقی: فدراسیون فوتبال از اتفاقات ناگوار بازی پرسپولیس و تراکتور سازی اعلام برائت کند.

موج اعتراضات در آذربایجان شرقی به حادثه ورزشگاه آزادی

معاون استاندار آذربایجان شرقی: فدراسیون فوتبال از اتفاقات ناگوار بازی پرسپولیس و تراکتور سازی اعلام برائت کند.

(image)
موج اعتراضات در آذربایجان شرقی به حادثه ورزشگاه آزادی