Home » باشگاه خبر ورزشی » ناراحتی محمد انصاری از مدیران پرسپولیس

ناراحتی محمد انصاری از مدیران پرسپولیس

ناراحتی محمد انصاری از مدیران پرسپولیس

وبسایت نود: محمد انصاری دو فصل پیش و پس از ناکامی باشگاه در جذب مهرداد جماعتی، حبیب گردانی و ضرغام اسماعیل عراقی گزینه های پیشنهادی برانکو برای تقویت دفاع چپ سرخپوشان …

ناراحتی محمد انصاری از مدیران پرسپولیس

وبسایت نود: محمد انصاری دو فصل پیش و پس از ناکامی باشگاه در جذب مهرداد جماعتی، حبیب گردانی و ضرغام اسماعیل عراقی گزینه های پیشنهادی برانکو برای تقویت دفاع چپ سرخپوشان …

(image)
ناراحتی محمد انصاری از مدیران پرسپولیس

About