Home » باشگاه خبر ورزشی » نتیجه باور نکردنی برای سابر ایران؛ / شمشیربازان ایرانی فاتح جام جهانی

نتیجه باور نکردنی برای سابر ایران؛ / شمشیربازان ایرانی فاتح جام جهانی

نتیجه باور نکردنی برای سابر ایران؛ / شمشیربازان ایرانی فاتح جام جهانی
ایران موفق شد با پیروزی مقابل ایتالیا در فینال جام جهانی سنگال برای اولین بار قهرمانی اسلحه سابر در بخش تیمی را تجربه کند.

نتیجه باور نکردنی برای سابر ایران؛ / شمشیربازان ایرانی فاتح جام جهانی

ایران موفق شد با پیروزی مقابل ایتالیا در فینال جام جهانی سنگال برای اولین بار قهرمانی اسلحه سابر در بخش تیمی را تجربه کند.
نتیجه باور نکردنی برای سابر ایران؛ / شمشیربازان ایرانی فاتح جام جهانی

دانلود تلگرام

About