Home » باشگاه خبر ورزشی » نقد گزارش علیرضا علیفر/ چرا تووووووی دروازه جناب سرهنگ؟

نقد گزارش علیرضا علیفر/ چرا تووووووی دروازه جناب سرهنگ؟

نقد گزارش علیرضا علیفر/ چرا تووووووی دروازه جناب سرهنگ؟
محمدرضا یزدان‌پرست روزنامه‌نگار و مجری تلویزیون در یادداشتی به‌نقد گزارش امروز علیرضا علیفر در بازی استقلال – گسترش فولاد پرداخته است.

نقد گزارش علیرضا علیفر/ چرا تووووووی دروازه جناب سرهنگ؟

محمدرضا یزدان‌پرست روزنامه‌نگار و مجری تلویزیون در یادداشتی به‌نقد گزارش امروز علیرضا علیفر در بازی استقلال – گسترش فولاد پرداخته است.
نقد گزارش علیرضا علیفر/ چرا تووووووی دروازه جناب سرهنگ؟

About