Home » باشگاه خبر ورزشی » نوراللهی در پرسپولیس حیف می شود /  ضیایی: طارمی یک سر و گردن بالاتر از همه است  

نوراللهی در پرسپولیس حیف می شود /  ضیایی: طارمی یک سر و گردن بالاتر از همه است  

نوراللهی در پرسپولیس حیف می شود /  ضیایی: طارمی یک سر و گردن بالاتر از همه است  
محمد حسین ضیایی که 2 سال قبل و قبل از اوجگیری مهدی طارمی در ورزش سه پیش بینی کرد طارمی در موقعیت بهترین بازیکن فوتبال کشورمان قرار خواهد گرفت، حالا می گوید سنگینی انتقادات روی دوش طارمی بسیار بی مورد است. 

نوراللهی در پرسپولیس حیف می شود /  ضیایی: طارمی یک سر و گردن بالاتر از همه است  

محمد حسین ضیایی که 2 سال قبل و قبل از اوجگیری مهدی طارمی در ورزش سه پیش بینی کرد طارمی در موقعیت بهترین بازیکن فوتبال کشورمان قرار خواهد گرفت، حالا می گوید سنگینی انتقادات روی دوش طارمی بسیار بی مورد است. 
نوراللهی در پرسپولیس حیف می شود /  ضیایی: طارمی یک سر و گردن بالاتر از همه است  

About