Home » باشگاه خبر ورزشی » نویل: لوک شاو باید پخته‎تر از قبل شود

نویل: لوک شاو باید پخته‎تر از قبل شود

نویل: لوک شاو باید پخته‎تر از قبل شود
گری نویل، اسطوره باشگاه منچستریونایتد معتقد است که لوک شاو باید پخته تر شود تا بتواند به شک و شبهه ها درباره آینده اش پاسخ دهد.

نویل: لوک شاو باید پخته‎تر از قبل شود

گری نویل، اسطوره باشگاه منچستریونایتد معتقد است که لوک شاو باید پخته تر شود تا بتواند به شک و شبهه ها درباره آینده اش پاسخ دهد.
نویل: لوک شاو باید پخته‎تر از قبل شود

دانلود ایمو برای گوشی

About