Home » باشگاه خبر ورزشی » نیم فصل درباره ماندن یا رفتن بنگر تصمیم می‌گیرم/ قلعه‌نویی: با کرار قاطعانه برخورد می‌کنیم

نیم فصل درباره ماندن یا رفتن بنگر تصمیم می‌گیرم/ قلعه‌نویی: با کرار قاطعانه برخورد می‌کنیم

نیم فصل درباره ماندن یا رفتن بنگر تصمیم می‌گیرم/ قلعه‌نویی: با کرار قاطعانه برخورد می‌کنیم
سرمربی تیم تراکتورسازی اعتقاد دارد تیمش بازی به بازی جلو می رود و فعلا به قهرمانی و مسائل اینچنینی توجهی نمی کند.

نیم فصل درباره ماندن یا رفتن بنگر تصمیم می‌گیرم/ قلعه‌نویی: با کرار قاطعانه برخورد می‌کنیم

سرمربی تیم تراکتورسازی اعتقاد دارد تیمش بازی به بازی جلو می رود و فعلا به قهرمانی و مسائل اینچنینی توجهی نمی کند.
نیم فصل درباره ماندن یا رفتن بنگر تصمیم می‌گیرم/ قلعه‌نویی: با کرار قاطعانه برخورد می‌کنیم

About