Home » اخبار ورزشی زنان » هت‌تریک محسن کریمی در گلزنی برابر گسترش

هت‌تریک محسن کریمی در گلزنی برابر گسترش

هت‌تریک محسن کریمی در گلزنی برابر گسترش
مهاجم آبی ها در دیدار برابر گسترش فولاد سومین دیدار گل خود را وارد دروازه این تیم کرد.

هت‌تریک محسن کریمی در گلزنی برابر گسترش

مهاجم آبی ها در دیدار برابر گسترش فولاد سومین دیدار گل خود را وارد دروازه این تیم کرد.
هت‌تریک محسن کریمی در گلزنی برابر گسترش

About