هجوم شبانه ستاره های تازه وارد تراکتور برای ثبت (عکس)

قرارداد هفت بازیکن جدید تراکتورسازی در ساعات بامدادی امروز در هیات فوتبال استان ثبت شد.

هجوم شبانه ستاره های تازه وارد تراکتور برای ثبت (عکس)

قرارداد هفت بازیکن جدید تراکتورسازی در ساعات بامدادی امروز در هیات فوتبال استان ثبت شد.

(image)
هجوم شبانه ستاره های تازه وارد تراکتور برای ثبت (عکس)