Home » باشگاه خبر ورزشی » هدف بارسا و رئال در آستانه تمدید قرارداد با یووه

هدف بارسا و رئال در آستانه تمدید قرارداد با یووه

هدف بارسا و رئال در آستانه تمدید قرارداد با یووه
پائولو دیبالا، ستاره جوان و آرژانتینی یوونتوس به زودی قرارداد خود را با بیانکونری ها تمدید خواهد کرد.

هدف بارسا و رئال در آستانه تمدید قرارداد با یووه

پائولو دیبالا، ستاره جوان و آرژانتینی یوونتوس به زودی قرارداد خود را با بیانکونری ها تمدید خواهد کرد.
هدف بارسا و رئال در آستانه تمدید قرارداد با یووه

About