Home » باشگاه خبر ورزشی » هرکس به لیلا توهین کند با من طرف است!

هرکس به لیلا توهین کند با من طرف است!

هرکس به لیلا توهین کند با من طرف است!

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۱۰

منبع خبر:

طبقه بندی:

خبرگزاری ایسنا: پیمان رجبی درباره صحبت هایی که درخصوص خداحافظی لیلا رجبی از دوومیدانی صورت می گیرد، گفت: خداحافظی لیلا از دوومیدانی قطعی است. در این چند روز گذشته صحبت زیادی در این مورد انجام شده است. من نمی دانم چرا با او این گونه رفتار می شود …

هرکس به لیلا توهین کند با من طرف است!

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۱۰

منبع خبر:

طبقه بندی:

خبرگزاری ایسنا: پیمان رجبی درباره صحبت هایی که درخصوص خداحافظی لیلا رجبی از دوومیدانی صورت می گیرد، گفت: خداحافظی لیلا از دوومیدانی قطعی است. در این چند روز گذشته صحبت زیادی در این مورد انجام شده است. من نمی دانم چرا با او این گونه رفتار می شود …

هرکس به لیلا توهین کند با من طرف است!

About