Home » باشگاه خبر ورزشی » هفتصدمین گل استقلال را چه کسی خواهد زد؟

هفتصدمین گل استقلال را چه کسی خواهد زد؟

هفتصدمین گل استقلال را چه کسی خواهد زد؟
آبی پوشان تهرانی تنها دو گل با ثبت هفتصدمین گل خود در لیگ برتر فاصله دارند و شاید این اتفاق در دیدار روز جمعه این تیم برابر صبا رخ دهد.

هفتصدمین گل استقلال را چه کسی خواهد زد؟

آبی پوشان تهرانی تنها دو گل با ثبت هفتصدمین گل خود در لیگ برتر فاصله دارند و شاید این اتفاق در دیدار روز جمعه این تیم برابر صبا رخ دهد.
هفتصدمین گل استقلال را چه کسی خواهد زد؟

About