Home » باشگاه خبر ورزشی » هوینس در مصاحبه با خبرنگاران/ رئیس بایرن: لایپزیک مرا شگفت زده کرده است

هوینس در مصاحبه با خبرنگاران/ رئیس بایرن: لایپزیک مرا شگفت زده کرده است

هوینس در مصاحبه با خبرنگاران/ رئیس بایرن: لایپزیک مرا شگفت زده کرده است
اولی هوینس که در انتخابات ریاست این باشگاه بیشترین رای را به خود اختصاص داد و دوباره به عنوان رئیس باواریای‌ها انتخاب شد، از عملکرد ویژه تیم تازه صعود کرده لایپزیک شگفت زده شده است.

هوینس در مصاحبه با خبرنگاران/ رئیس بایرن: لایپزیک مرا شگفت زده کرده است

اولی هوینس که در انتخابات ریاست این باشگاه بیشترین رای را به خود اختصاص داد و دوباره به عنوان رئیس باواریای‌ها انتخاب شد، از عملکرد ویژه تیم تازه صعود کرده لایپزیک شگفت زده شده است.
هوینس در مصاحبه با خبرنگاران/ رئیس بایرن: لایپزیک مرا شگفت زده کرده است

About