Home » باشگاه خبر ورزشی » ونگر: آینده ویلشر در آرسنال خواهد بود

ونگر: آینده ویلشر در آرسنال خواهد بود

ونگر: آینده ویلشر در آرسنال خواهد بود
آرسن ونگر، سرمربی آرسنال به حمایت از جک ویلشر پرداخت و شایعات مبنی بر جدایی او از این تیم را رد کرد.

ونگر: آینده ویلشر در آرسنال خواهد بود

آرسن ونگر، سرمربی آرسنال به حمایت از جک ویلشر پرداخت و شایعات مبنی بر جدایی او از این تیم را رد کرد.
ونگر: آینده ویلشر در آرسنال خواهد بود

About