Home » باشگاه خبر ورزشی » پای قشقایی به ورزشگاه آزادی رسید

پای قشقایی به ورزشگاه آزادی رسید

پای قشقایی به ورزشگاه آزادی رسید

خبرگزاری فارس: هوای امروز تهران بسیار سرد است و این موضوع باعث شده تا بسیاری از هواداران به دلیل سرمای زیاد به صورت سر پا بازی را تماشا کنند. …

پای قشقایی به ورزشگاه آزادی رسید

خبرگزاری فارس: هوای امروز تهران بسیار سرد است و این موضوع باعث شده تا بسیاری از هواداران به دلیل سرمای زیاد به صورت سر پا بازی را تماشا کنند. …

(image)
پای قشقایی به ورزشگاه آزادی رسید

About