Home » اخبار ورزشی زنان » پرسپولیسی‌ها وزنه زدند/ صرف ناهار در ورزشگاه شهید کاظمی/ گزارش تمرین پرسپولیس

پرسپولیسی‌ها وزنه زدند/ صرف ناهار در ورزشگاه شهید کاظمی/ گزارش تمرین پرسپولیس

پرسپولیسی‌ها وزنه زدند/ صرف ناهار در ورزشگاه شهید کاظمی/ گزارش تمرین پرسپولیس
تمرین تیم فوتبال پرسپولیس امروز در سالن بدنسازی ورزشگاه شهید کاظمی برگزار شد.

پرسپولیسی‌ها وزنه زدند/ صرف ناهار در ورزشگاه شهید کاظمی/ گزارش تمرین پرسپولیس

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس امروز در سالن بدنسازی ورزشگاه شهید کاظمی برگزار شد.
پرسپولیسی‌ها وزنه زدند/ صرف ناهار در ورزشگاه شهید کاظمی/ گزارش تمرین پرسپولیس

About