Home » باشگاه خبر ورزشی » پس از اولین تجربه در لیگ های خارجی؛/ قهرمانی مربی ایرانی والیبال در لیگ مالدیو

پس از اولین تجربه در لیگ های خارجی؛/ قهرمانی مربی ایرانی والیبال در لیگ مالدیو

پس از اولین تجربه در لیگ های خارجی؛/ قهرمانی مربی ایرانی والیبال در لیگ مالدیو
حمید موحدی، مربی ایرانی تیم گولهان مالدیو موفق شد این تیم را برای اولین بار به مقام قهرمانی این لیگ برساند.

پس از اولین تجربه در لیگ های خارجی؛/ قهرمانی مربی ایرانی والیبال در لیگ مالدیو

حمید موحدی، مربی ایرانی تیم گولهان مالدیو موفق شد این تیم را برای اولین بار به مقام قهرمانی این لیگ برساند.
پس از اولین تجربه در لیگ های خارجی؛/ قهرمانی مربی ایرانی والیبال در لیگ مالدیو

About