Home » باشگاه خبر ورزشی » پشت پرده ملاقات جهانبخش با پروفسور سمیعی

پشت پرده ملاقات جهانبخش با پروفسور سمیعی

پشت پرده ملاقات جهانبخش با پروفسور سمیعی

وبسایت رسمی برنامه نود – تنها ساعاتی پس از آن که علیرضا جهانبخش برای آلکمار گلزنی کرد و شادی گل انجام نداد و اعلام شد این حرکت برای همدردی با قربانبان فاجعه تروریستی حله و سانحه قطار در حوالی سمنان بوده …

پشت پرده ملاقات جهانبخش با پروفسور سمیعی

وبسایت رسمی برنامه نود – تنها ساعاتی پس از آن که علیرضا جهانبخش برای آلکمار گلزنی کرد و شادی گل انجام نداد و اعلام شد این حرکت برای همدردی با قربانبان فاجعه تروریستی حله و سانحه قطار در حوالی سمنان بوده …

(image)
پشت پرده ملاقات جهانبخش با پروفسور سمیعی

About