Home » باشگاه خبر ورزشی » پورحیدری برای من هم استاد بود هم پدری مهربان/ جان‌واریو: از درگذشت منصورخان شوکه شدم

پورحیدری برای من هم استاد بود هم پدری مهربان/ جان‌واریو: از درگذشت منصورخان شوکه شدم

پورحیدری برای من هم استاد بود هم پدری مهربان/ جان‌واریو: از درگذشت منصورخان شوکه شدم
خبر درگذشت چهره محبوب استقلالی ها برای بازیکنان خارجی سال های گذشته این تیم نیز شوکه کننده بود به خصوص برای هافبک برزیلی آبی ها که فوتبال را کنار گذاشته است.

پورحیدری برای من هم استاد بود هم پدری مهربان/ جان‌واریو: از درگذشت منصورخان شوکه شدم

خبر درگذشت چهره محبوب استقلالی ها برای بازیکنان خارجی سال های گذشته این تیم نیز شوکه کننده بود به خصوص برای هافبک برزیلی آبی ها که فوتبال را کنار گذاشته است.
پورحیدری برای من هم استاد بود هم پدری مهربان/ جان‌واریو: از درگذشت منصورخان شوکه شدم

About