Home » باشگاه خبر ورزشی » پوگبا: منچستریونایتد نفرین شده است

پوگبا: منچستریونایتد نفرین شده است

پوگبا: منچستریونایتد نفرین شده است
پل پوگبا، ستاره فرانسوی یونایتدها معتقد است آنها علیرغم تسلط داشتن بر جریان بازی ها، در کسب پیروزی ناتوان هستند.

پوگبا: منچستریونایتد نفرین شده است

پل پوگبا، ستاره فرانسوی یونایتدها معتقد است آنها علیرغم تسلط داشتن بر جریان بازی ها، در کسب پیروزی ناتوان هستند.
پوگبا: منچستریونایتد نفرین شده است

About