Home » عکس های ورزشی » پویول از تنها حسرت خود پرده برداشت (عکس)

پویول از تنها حسرت خود پرده برداشت (عکس)

پویول از تنها حسرت خود پرده برداشت (عکس)
کارلوس پویول، ستاره متعصب خط دفاعی بارسلونا در سالهای گذشته با انتشار عکسی، از تنها حسرت خود در دوران بازیگری صحبت کرد.

پویول از تنها حسرت خود پرده برداشت (عکس)

کارلوس پویول، ستاره متعصب خط دفاعی بارسلونا در سالهای گذشته با انتشار عکسی، از تنها حسرت خود در دوران بازیگری صحبت کرد.
پویول از تنها حسرت خود پرده برداشت (عکس)

کانال تلگرام اکسین چنل

About