Home » اخبار ورزشی زنان » پیروزی شیرین بایرن مقابل لورکوزن

پیروزی شیرین بایرن مقابل لورکوزن

پیروزی شیرین بایرن مقابل لورکوزن
بایرن مونیخ با پیروزی 2-1 مقابل لورکوزن، به روند نتایج ضعیفش در چند بازی گذشته پایان داد.

پیروزی شیرین بایرن مقابل لورکوزن

بایرن مونیخ با پیروزی 2-1 مقابل لورکوزن، به روند نتایج ضعیفش در چند بازی گذشته پایان داد.
پیروزی شیرین بایرن مقابل لورکوزن

About