Home » باشگاه خبر ورزشی » پیروزی مهم یاران جهانبخش در لیگ اروپا

پیروزی مهم یاران جهانبخش در لیگ اروپا

پیروزی مهم یاران جهانبخش در لیگ اروپا
آلکمار در حضور ثابت علیرضا جهانبخش موفق شد به نخستین پیروزی در لیگ اروپا دست پیدا کند.

پیروزی مهم یاران جهانبخش در لیگ اروپا

آلکمار در حضور ثابت علیرضا جهانبخش موفق شد به نخستین پیروزی در لیگ اروپا دست پیدا کند.
پیروزی مهم یاران جهانبخش در لیگ اروپا

About