Home » اخبار ورزشی زنان » پیروزی پرگل آلکمار با گلزنی جهانبخش/ هیرنفین با قوچان نژاد به آژاکس باخت

پیروزی پرگل آلکمار با گلزنی جهانبخش/ هیرنفین با قوچان نژاد به آژاکس باخت

پیروزی پرگل آلکمار با گلزنی جهانبخش/ هیرنفین با قوچان نژاد به آژاکس باخت

آلکمار که از وجود بازیکن ایرانی اش بهره می برد به راحتی هراکلس را شکست داد.

پیروزی پرگل آلکمار با گلزنی جهانبخش/ هیرنفین با قوچان نژاد به آژاکس باخت

آلکمار که از وجود بازیکن ایرانی اش بهره می برد به راحتی هراکلس را شکست داد.

(image)
پیروزی پرگل آلکمار با گلزنی جهانبخش/ هیرنفین با قوچان نژاد به آژاکس باخت

About