Home » باشگاه خبر ورزشی » پیروزی کلیولند و شکست لیکرز در NBA

پیروزی کلیولند و شکست لیکرز در NBA

پیروزی کلیولند و شکست لیکرز در NBA
بامداد امروز در لیگ بسکتبال NBA، ٨ بازی انجام شد که در مهمترین این بازی ها کلیولند کاوالیرز صدر نشین کنفرانس شرق به پیروزی رسید و لس آنجلس کلیپرز تیم رده ی سوم کنفرانس شرق شکست خورد.

پیروزی کلیولند و شکست لیکرز در NBA

بامداد امروز در لیگ بسکتبال NBA، ٨ بازی انجام شد که در مهمترین این بازی ها کلیولند کاوالیرز صدر نشین کنفرانس شرق به پیروزی رسید و لس آنجلس کلیپرز تیم رده ی سوم کنفرانس شرق شکست خورد.
پیروزی کلیولند و شکست لیکرز در NBA

About