Home » باشگاه خبر ورزشی » پیولی: اینتر جای پیشرفت زیادی دارد

پیولی: اینتر جای پیشرفت زیادی دارد

پیولی: اینتر جای پیشرفت زیادی دارد
استفانو پیولی، سرمربی اینتر، به تمجید از عملکرد تیمش پس از پیروزی مقابل فیورنتینا پرداخت ولی مدعی شد که باید پیشرفت بیشتری داشته باشند.

پیولی: اینتر جای پیشرفت زیادی دارد

استفانو پیولی، سرمربی اینتر، به تمجید از عملکرد تیمش پس از پیروزی مقابل فیورنتینا پرداخت ولی مدعی شد که باید پیشرفت بیشتری داشته باشند.
پیولی: اینتر جای پیشرفت زیادی دارد

About