Home » باشگاه خبر ورزشی » چراغ سبز کوتینیو برای پیوستن به بارسلونا

چراغ سبز کوتینیو برای پیوستن به بارسلونا

چراغ سبز کوتینیو برای پیوستن به بارسلونا
کوتینیو، ستاره برزیلی و خلاق بارسلونا از علاقه خود به ترکیب هجومی خط حمله بارسلونا سخن گفت.

چراغ سبز کوتینیو برای پیوستن به بارسلونا

کوتینیو، ستاره برزیلی و خلاق بارسلونا از علاقه خود به ترکیب هجومی خط حمله بارسلونا سخن گفت.
چراغ سبز کوتینیو برای پیوستن به بارسلونا

About