Home » باشگاه خبر ورزشی » کامیابی نیا در آستانه ترکیب اصلی تیم ملی

کامیابی نیا در آستانه ترکیب اصلی تیم ملی

کامیابی نیا در آستانه ترکیب اصلی تیم ملی
با خط خوردن آندرانیک تیموریان به نظر می رسد هافبک دفاعی پرسپولیس بیشترین شانس را برای حضور در ترکیب تیم ملی داشته باشد.

کامیابی نیا در آستانه ترکیب اصلی تیم ملی

با خط خوردن آندرانیک تیموریان به نظر می رسد هافبک دفاعی پرسپولیس بیشترین شانس را برای حضور در ترکیب تیم ملی داشته باشد.
کامیابی نیا در آستانه ترکیب اصلی تیم ملی

دانلود زاپیا برای کامپیوتر

About