Home » عکس های ورزشی » کریمی در ترکیب اصلی دینامو زاگرب(عکس)

کریمی در ترکیب اصلی دینامو زاگرب(عکس)

کریمی در ترکیب اصلی دینامو زاگرب(عکس)
ملی پوش ایرانی یک بار دیگر در ترکیب اصلی دینامو قرار گرفت تا در رقابت های جام حذفی کرواسی به میدان برود.

کریمی در ترکیب اصلی دینامو زاگرب(عکس)

ملی پوش ایرانی یک بار دیگر در ترکیب اصلی دینامو قرار گرفت تا در رقابت های جام حذفی کرواسی به میدان برود.
کریمی در ترکیب اصلی دینامو زاگرب(عکس)

About